6 เมษายน 2555

คำกลอนสอนใจของพระพุทธทาส

          วันนี้อ่านพบบทกลอน คำสอนของท่านพุทธทาส ที่จริงเคยได้อ่านมาบ้างแล้วเฉพาะสองบทแรก ส่วนบทต่อนั้นไม่เคยได้อ่าน ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นการเขียนต่อจากผู้อื่นหรือไม่ แต่ก็เป็นคำสอนทีกินใจ เอาไว้ให้คนที่มองว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น
           เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขา        จงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่
เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดู                  ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลย
           จะหาคนมีดีโดยส่วนเดียว            อย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ย
เหมือนเพียรหาหนวดเต่าตายเปล่าเลย       ฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริง
           ไม่ควรฟุ้งฟื้นฝอยหาตะเข็บ          ถ้าเผลอมันกัดเจ็บจะยุ่งขิง
เสียเวลาไม่คุ้มค่าควรประวิง                    ทุกทุกสิ่งมองแต่ดีมีอยู่พอฯ
           เห็นเขาดีเลวบ้างช่างหัวเขา         มองตัวเรามีเลวบ้างอย่างเขาไหม
จะนินทาริษยาเขาทำไม                         รีบแก้ไขชั่วของเราให้เบาบาง
           มองเขาชั่วมันมาชั่วที่ตัวเรา         ชั่วของเขาเพิ่มให้เราไม่รู้สร่าง
มองแต่ดีชั่วของเราค่อยเพลาบาง            เพราะอาจขนางที่เขามีดีกว่าเรา
           ถ้ามองดีของตัวต้องระวัง            มักจะพลั้งเกินงามด้วยความเขลา
ให้ตัวดีจนเกินดีมีแต่เงา                         เอาจริงเข้าก็เปล่าเราหมดดี
...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น