3 เมษายน 2556

การปฏิรูปการศึกษา

การปฏิรูปการศึกษาต้องเริ่มที่วิธีการเรียนรู้ของนักเรียน และวิธีสอนของครู มิใช่เริ่มต้นที่ผลพวงของตัวบทกฎหมาย
แจ๊กเกอลีน เกรนนอน บุร๊ค และมาร์ตีน จี บรุ๊ค
จาก In Search of Understanding : The casa for Constructivist Classroom (1999)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น