3 เมษายน 2556

ครูที่แท้จริง

ผู้ที่เป็นครูที่แท้จริงต้องปกป้องมิให้ศิษย์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของตัวครูเอง ต้องไม่ไว้วางใจตัวตนของตนเอง ต้องนำทางมิให้ศิษย์ยึดติดในตัวครู แต่ให้ยึดมั่นในจิตวิญญาณแห่งการเรียนรู้ ครูจักต้องไม่มีสาวก
เอมอส บรอนสัน อัลคอดตต์
นักการศึกษาและนักต่อต้านการค้าทาสชาวอเมริกัน
(1799-1888)  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น