15 มีนาคม 2555

ความยุติธรรม

ความยุติธรรม
          ความยุติธรรม คำคำนี้ เมื่อเราแยกจากหมวดหมู่ของคำ ก็จะรู้ว่า คำว่าความยุติธรรมนั้น เป็นนามธรรม(abstract noun) คือไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้ ตามหลักวิทยาศาสตร์เมื่อความยุติธรรมนั้นจับต้องไม่ได้ย่อมไม่มีอยู่จริงเหมือนก้อนหิน ดิน ทราย ฯลฯ แต่ความมีอยู่จริงของความยุติธรรม มีเพราะเป็นเครื่องมือของมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น เงื่อนไขไปสู่ข้อยุติของปัญหานั้นๆ ความยุติธรรมสัมผัสได้ แต่สัมผัสได้ด้วยใจ(mind)เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะว่าจิตใจ (mental) ของคนเราไม่เหมือนกัน
          ที่กล่าวถึงเรื่องนี้ เพราะวันนี้มีเพื่อร่วมงานคนหนึ่งพูดถึงเรื่องนี้ เกี่ยวกับความยุติธรรมในการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยอ้างอิงเอาความดีของตนเองเป็นเหตุอธิบายความไม่ยุติธรรมนั้น จึงมีคำถามมากมายตามมาหลังจากนั้น เช่น
1. ความดี คืออะไร
2. ใครเป็นผู้ตัดสินว่าดี หรือ ไม่ดี
3. การจะเปรียบเทียบว่าความดีของใครมากกว่าใคร ใช้มาตรวัดอะไร
4. คนที่บอกว่าตนเองดีกว่าคนอื่น เป็นคนดีแท้หรือไม่
          ประเด็นของความดีในที่นี้ คือการมีผลงานดีเด่น ผลงานเกินกว่าหน้าที่ โดยพยายามเปรียบเทียบว่าของใครดีกว่ากัน โดยลืมไปว่า สิ่งที่ปรุงแต่งให้เกิดความยุติธรรม นั่นคือคุณธรรม ไม่ใช่กิเลส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น