7 เมษายน 2555

เพลงเถื่อนแห่งสถาบัน

เพลงเถื่อนแห่งสถาบัน

          ดอกหาง นกยูง สีแดงฉาน    บานอยู่เต็มฟากสวรรค์
คนเดินผ่าน ไปมากัน                     เขาด้นดั้น หาสิ่งใด
          ปัญญา มีขาย ที่นี่หรือ         จะแย่งซื้อ ได้ที่ไหน
อย่างที่โก้ หรูหรา ราคาเท่าใด        จะให้พ่อ ขายนา มาแลกเอา
          ฉันมา ฉันเห็น ฉันแพ้           ยินแต่ เสียงด่า ว่าโง่เง่า
เพลงที่นี่ ไม่หวาน เหมือนบ้านเรา    ใครไม่เข้า ถึงพอ เขาเยาะเย้ย
          นี่จะให้ อะไร กันบ้างไหม      มหาวิทยาลัย ใหญ่โตเหวย
แม้นท่าน มิอาจให้ อะไรเลย            วานนิ่งเฉย อย่าบ่น อย่าโวยวาย
          ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง       ฉันจึง มาหา ความหมาย
ฉันหวัง เก็บอะไร ไปมากมาย          สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว
          มืดจริงหนอ สถาบัน อันกว้างขวาง    ปล่อยฉัน อ้างว้าง ขับเคี่ยว
เดินหา ซื้อปัญญา จนหน้าเซียว       เทียวมา เทียวไป ไม่รู้วัน 
          ดอกหาง นกยูง สีแดงฉาน    บานอยู่เต็ม ฟากสวรรค์
เกินพอ ให้เจ้า แบ่งปัน                   จงเก็บกัน อย่าเดิน ผ่านเลยไป

[บทกวีบทนี้อยู่ในหนังสือชื่อ ฉันจึงมาหาความหมาย แต่งโดย วิทยากร เชียงกูล]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น