7 เมษายน 2555

คำกรวดน้ำแบบพื้นเมืองล้านนา


อิทัง  ทานะ  กัมมัง นิพพานะ ปัจจะโย โหนตุ โน นิจจัง
อิทัง  สีละ  กัมมัง นิพพานะ ปัจจะโย โหนตุ โน นิจจัง
อิทัง  ภาวนา  กัมมัง นิพพานะ ปัจจะโย โหนตุ โน นิจจัง
ยังกิญจิ  กุสะลัง กัมมัง  กัตตัพพัง สัพเพหิ กะตัง ปุญญัง โน อนุโมทันตุ สุณันตุ โภนโต  เย เทวา อัสสะมิง  ฐาเน   อาทิคะตา  ทีฆายุกา  สะทา โหนตุ 
สัพเพ  สัตตา  สุขี  อัตตานัง ปะริหะรันตุ  มาตาปิตโร สุขิตา  โหนตุ  ทุกขา ปะมุญจันตุ 
สัพเพ  ญาตะกา  สุขิตา โหนตุ ทุกขา ปะมุญจันตุ 
สัพเพ อัญญาตะกา  สุขิตา โหนตุ ทุกขา ปะมุญจันตุ 
สัพเพ  ปิสาจา  สัพเพ  ยักขา  สัพเพ  เปตา จะ สุขิตา  โหนตุ  ทุกขา  ปะมุญจันตุ 
สัพเพ  นักขัตตา   สุขิตา  โหนตุ  ทุกขา  ปะมุญจันตุ 
สัพเพ เทวา  สุขิตา  โหนตุ   ทุกขา  ปะมุญจันตุ 
สัพเพ  อาจะริยุปัชฌายา  สุขิตา  โหนตุ  ทุกขา  ปะมุญจันตุ  สัพพะ  สัมปัตติโย  สะมิชฌันตุโว ฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น