29 พฤษภาคม 2555

พยายามแค่ไหนไม่สำคัญ

          ความพยายามเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่ถูกตีค่าสูงเกินจริงในการสร้างความสำเร็จ  ผู้คนมองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำนายความสำเร็จได้ดีที่สุด ในขณะที่จริง ๆ แล้วมันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญน้อยที่สุด  เพราะความพยายามอย่างขาดประสิทธิภาพเป็นบ่อเกิดใหญ่ของความท้อแท้ ผู้คนจะคิดสรุปว่าตัวเองไม่อาจประสบความสำำเร็จได้ เพราะได้พยายามอย่างสูงสุดแล้ว แต่ก็ไม่ประสบผล
-เซิร์นเนค 1998-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น