29 พฤษภาคม 2555

กฏทองคำหนทางที่จะเป็นตัวของตัวเอง

กฏข้อที่ 1 ไม่ตอแย
กฎข้อที่ 2 ไม่ถือสา
กฎข้อที่ 3 ติชมแต่น้อย ๆ
กฎข้อที่ 4 ไม่เถียง
กฎข้อที่ 5 อย่าซื่อจนเซ่อ
กฎข้อที่ 6 อย่าแสวงหาการยอมรับจากคนอื่น
กฎข้อที่ 7 อย่ายอมเป็นเหยื่อของคนขี้อ้อน
กฎข้อที่ 8 ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร
กฎข้อที่ 9 ยืนบนลำแข้งตัวเองให้มั่นคง

[จากหนังสือเหมือน ๆ จะแพ้แต่ไม่แพ้ : ธรรมจักร  สร้อยพิกุล]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น