2 กรกฎาคม 2555

ความรัก

พลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ "ความรัก" ซึ่งแสดงผ่านการร่วมแรงร่วมใจ ของบุคคลผู้มีความสามารถหลากหลาย เพื่อทำให้ความฝันทั้งของแต่ละบุคคลและหมู่คณะ กลายเป็นจริงขึ้นมา จนเกิดเป็นความดีงามที่สร้างร่วมกัน พลังอำนาจแห่งความรักนี้ก่อกำเนิดอำนาจทั้งปวง
จงรักกันและแสดงความรักให้ประจักษ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น