5 สิงหาคม 2555

มาตรฐาน

          เรามักได้ยินคำว่า "มาตรฐาน" อยู่ค่อนข้างบ่อยในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะคำว่า "สองมาตรฐาน" แล้วก็ทะเลาะกัน โดยข้อเท็จจริง มาตรฐาน นั้น ไม่มี เหตุที่กล่าวอย่างนี้เพราะ มาตรฐานเ็ป็นเพียงเกณฑ์กำหนดขั้นต่ำที่ยอมรับได้ คำว่ายอมรับได้ คือการยอมรับได้ของคนส่วนใหญ่ แต่คนมักคำนึงถึงความต้องการ และประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก มาตรฐานจึงเป็นเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเป็นชั่วครั้งชั่วคราว ตามสถานการณ์ของความต้องการของคนในสังคมยุคนั้น ๆ แม้ในช่วงเวลาเดียวกัน การเทียบกับเกณฑ์ก็ยังไม่เหมือนกันเสียทีเดียว ขึ้นอยู่กับ อคติ ของผู้กำกับมาตรฐาน ว่าโน้มเอียงไปทางใด ดังนั้น คำ "สองมาตรฐาน" ย่อมไม่มี หากแต่มี อคติ 4 ที่ทำให้ การบังคับใช้มาตรฐานผิดเพี้ยน มาตรฐานจึงมีเพียงมาตรฐานเดียวในยุคนั้น ๆ การผิดเพีัยนจึงเป็นเรื่องของคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น