17 มีนาคม 2555

ความรัก (อีกครั้ง)

ความรัก (อีกครั้ง)
กฤษณะมูรติ
          ความรักเป็นสิ่งพิเศษ ปราศจากความรัก ชีวิตย่อมว่างเปล่าแห้งแล้ง เธออาจมีทรัพย์สินมากมาย อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจ แต่ถ้าปราศจากความงามและความยิ่งใหญ่ของความรัก ในไม่ช้าชีวิตจะกลายเป็นความทุกข์ทรมานและความสับสน
          ความรักบอกเป็นนัยไม่ใช่หรือว่า ผู้ที่ถูกรักจำต้องถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระโดยสิ้นเชิง เพื่อเขาจะได้เติบโตเต็มที่ เป็นตัวของเขาเอง ไม่ใช่แค่เครื่องจักรทางสังคม ความรักไม่มีการผลักดันบังคับ ไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือโดยการคุกคามแบบซ่อนเร้น ในนามของหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่ใดก็ตาม ซึ่งมีรูปแบบของการบังคับหรือการใช้อิทธิพลผลักดันจากองค์กรอำนาจ ไม่ว่าในลักษณะไหน ที่นั่นไม่มีความรัก.
จาก..ปกหลังของหนังสือ สัจจะแห่งชีวิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น