17 มีนาคม 2555

หลักคิดและปรัชญาการทำงาน

ถ้าคิดว่าตนฉลาด
จงเอาความฉลาดไปทำบุญ
ดร.วิพันธ์ เริงพิทยา
          ถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนฉลาด เป็นคนเก่ง จงทำทุกวิถีทางที่จะใช้ความเก่งให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อองค์กร ต่อสังคมและประเทศชาติ เช่น ช่วยฝึกให้ผู้อื่นเก่งขึ้น เป็นต้น อย่าเอาแต่แสดงความฉลาดโดยไม่ได้คำนึงว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรต่อผู้อื่น และสังคมหรือไม่
          If we think that we are smart and intelligent, try every way to use our intelligence for the benefit of other people, organizations, society, and the nation. For instance, use our intelligence in training other people to do something better. Do not demonstrate your intelligence in vain, disregarding whether or not it will be beneficial to other people or society.
จากหนังสือ 63 หลักคิด และปรัชญาการทำงาน บุญเกียรติ โชควัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น