17 มีนาคม 2555

ยับยั้งการดูถูกเหยียบย่ำจากผู้อื่น

ยับยั้งการดูถูกเหยียบย่ำจากผู้อื่น
ซุนเทียนหลุน
          ความเป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตทั้งปวงในโลกต้องการการเอาใจใส่ การดูแล การรดน้ำพรวนดินและหล่อเลี้ยงอย่าทนุถนอม มันจึงจะเติบโตแข็งแรงมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้ หากคุณปล่อยให้คนอื่นเหยียบย่ำมัน มันย่อมเฉาและช้ำตายด้วยเท้าที่หยาบช้า
          คนอื่นจะเหยียบย่ำความเป็นตัวของตัวเองของคุณได้ในสภาพใด ? ตำตอบก็คือ
          1. ยามที่คุณมีจุดยืนไม่แจ่มชัด
          2. ยามที่คุณไม่ปกป้องจุดยืนของตนเอง
          ขอจงจำไว้ว่า การยับยั้งการถูกเหยียบย่ำนั้นมีหลักการอยู่ 3 ข้อ คือ
          1. คุณต้องแสดงออกอยู่เสมอว่า คุณไม่ใช่หุ่นกระบอกที่ปล่อยให้ใครต่อใครเชิดเล่นได้ตามใจชอบ อย่างปล่อยให้คนอื่นปฏิบัติต่อคุณอย่างขอไปที และคุณเองต้องมีท่าทีเอาจริงเอาจังกับเรื่องต่าง ๆ ด้วย
          2. อย่าปล่อยให้ใครสบประมาทคุณทั้งทางวาจาและท่าที ถ้าหากมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นคุณควรขอให้เขาแสดงจุดยืนให้แจ่มชัด ไม่ต้องกลัวความขัดแย้ง ไม่ต้องกลัวการเผชิญหน้า เพราะความขี้ขลาดมีแต่ทำให้คุณถูกเหยียบจมธรณีจนไม่ต้องโผล่หัวขึ้นมาอีก
          3. ถ้ามีคนกล่าววาจาในลักษณะท้าทายต่อจุดยืนหรือสิ่งที่คุณพูดออกไป ขอให้คุณแสดงท่าทีปกป้องจุดยืนของตนเอง มิฉะนั้นคุณจะุถูกย่ำยีความเป็นตัวของตัวเองอีก อย่างไร้ความปราณี
          ตั้งแต่นี้ต่อไป ขอให้บอกกับตนเองและระลึกอยู่เสมอ รวมทั้งแสดงออกให้ผู้คนประจักษ์ว่า คุณไม่ใช่คนที่ยอมให้คนอื่นเหยียบย่ำรังแกอย่างน่าสมเพชอีกต่อไปแล้ว คุณได้ยืนขึ้นมาและพร่อมที่จะตอบโต้คนที่ปฏิบัติมิชอบต่อคุณ
จากหนังสือ ก้าวไปสู่ความเป็นคนเหนือคน สุวรรณา สนเที่ยง...ผู้แปล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น